Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/bgt/
Last Updated May 15, 2019, 15:05 (CEST)
Created March 20, 2019, 16:00 (CET)